Επικοινωνία

Η ΣΕΥ βρίσκεται στην οδό  Λ. Κανελλοπούλου 1 & Μεσογείων, Αθήνα, ΤΚ 11525.

 e-mail: SEY-3eg@army.gr

Για να μας βρίσκετε εύκολα, υπόψη σας ο παρακάτω χάρτης.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας ΣΕΥ

Διοικητής
210-7494981

Υποδιοικητής
210-7494982

Διευθυντής Σπουδών
210-7494989

1ο Επιτελικό Γραφείο
210-7494983 , 210-7494984

2ο Επιτελικό Γραφείο
210-7494985

3ο Επιτελικό Γραφείο
- Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης: 210-7494988
- Τμήμα Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης: 210-7494987
- Τμήμα Ειδικευόμενων: 210-7494986

4ο Επιτελικό Γραφείο
210-7494990

Γραφείο Μελετών
210-7494992

Fax
210-7494266