Επικοινωνία

Η ΣΕΥ βρίσκεται στο Στρατόπεδο "ΥΠΤΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΕΛΛΙΑ", δίπλα από το 401 ΓΣΝΑ, στην Λεωφόρο Κανελλοπούλου 1 και Μεσογείων, Αθήνα, ΤΚ 115 25

Για να μας βρίσκετε εύκολα, υπόψη σας ο παρακάτω χάρτης:

email: sey@army.gr

Τηλέφωνα Επικοινωνίας της Σχολής:

Διοικητής: 210-749-4981

Υποδιοικητής: 210-749-4982

Διευθυντής Σπουδών: 210-749-4989
-Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης (ΤΒΕ): 210-749-4988
-Τμήμα Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης (ΤΠΕ): 210-749-4987
-Τμήμα Δκτων Υπομονάδων: 210-749-4987
-Τμήμα Ανθστων-Υπξκων-Εφέδρων: 210-749-4987
-Τμήμα Μεταεκπαίδευσης Ειδικευομένων (ΤΜΕ): 210-749-4997

1ο Επιτελικό Γραφείο: 210-749-4983, 210-749-4984

2ο Επιτελικό Γραφείο: 210-749-4986

3ο Επιτελικό Γραφείο: 210-749-4986

4ο Επιτελικό Γραφείο: 210-749-4990

Γραφείο Μελετών: 210-749-4267

Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας: 210-749-4267

Γραφείο Έρευνας και Πληροφορικής: 210-749-4987

ΑΥΔΜ: 210-749-4265

Fax: 210-775-8668