Αποστολή

Αποστολή της Σχολής είναι η παροχή αρμονικά συνδυασμένης, επιστημονικής και στρατιωτικής εκπαιδεύσεως για την κατάρτιση μονίμων Αξκών-Υπξκων Υγειονομικού με απώτερο σκοπό την κάλυψη των αναγκών υγειονομικής υποστήριξης των Μονάδων του Στρατού Ξηράς. Πιο συγκεκριμένα, η ΣΕΥ στην ειρήνη εκπαιδεύει :

      α.   Τους Ανθυπολοχαγούς (ΥΓ) που αποφοιτούν από τη ΣΣΑΣ (Ιατροί, Κτηνίατροι, Οδοντίατροι, Φαρμακοποιοί, Ψυχολόγοι) και τη ΣΑΝ (Νοσηλευτές).

      β.   Τους ΥΕΑ (ΥΓ), που επιλέγονται από την κάθε ΕΣΣΟ.

      γ.   Τους μόνιμους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς (ΥΓ).