ΚΕΠΙΣ

Το Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής Στρατού (ΚΕΠΙΣ) χειρίζεται τα παρακάτω θέματα:

            α. Μελετά θέματα προληπτικής ιατρικής και υποβάλλει εισηγήσεις , σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία .

            β. Διατηρεί αρχείο με επιστημονική αλληλογραφία .

            γ. Δύναται να διοργανώνει ημερίδα με θέματα ιατρικού ενδιαφέροντος,  σε συνεργασία με το ΓΕΣ/ΔΥΓ.