Υποδιοικητής Σχολής

Η Σχης (ΥΝ) Αυγουστίδου Μιχαέλα-Έλένη γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη Έβρου. Εισήλθε στη ΣΑΝ το 1982. Υπηρέτησε από την αποφοίτησή της και μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012 στο 401 ΓΣΝΑ. Τοποθετήθηκε σε κομβικές θέσεις του Νοσοκομείου όπως προισταμένη των Χειρουργείων και της Κεντρικής Αποστείρωσης.

Από τον Ιανουάριο 2013 τοποθετήθηκε ως Υποδιοικητής στη Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού (ΣΕΥ).

Έχει τιμηθεί με τα παράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύσεις του βαθμού της.

Η Σχης (ΥΝ) Αυγουστίδου Μιχαέλα-Ελένη, είναι θυγάτηρ του Υποστρατήγου (ε.α.) Αυγουστίδη Φωτίου και έχει δύο (2) παιδιά, τον Φώτιο και τον Νικόλαο.