Αποφοίτηση Ανθυπολοχαγών Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης - Αύγουστος 2017

2017, Οκτώβριος 20 - 10:36πμ

Την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών του 401 ΓΣΝΑ, η τελετή αποφοίτησης των Ανθυπολοχαγών Υγειονομικού, του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης μετά από εκπαίδευση εννέα (9) μηνών. Τα πιστοποιητικά αποφοίτησης αποδόθηκαν από τον Διευθυντή του 401 ΓΣΝΑ Υπτγο Κοτιλέα Παναγιώτη. Στην τελετή παραβρέθησαν ο Υδκτης του ΓΕΣ/ΔΥΓ Ταξχος Δεμερτζής Δημήτριος, ο Δκτης της ΣΕΥ Ταξχος Τσιλαλής Θωμάς και η Δντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Ταξχος Ιωαννίδου Ιωάννα. Τους αποφοιτήσαντες συνεχάρη η Δντρια Σπουδών Σχης (ΥΝ) Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, τα στελέχη και το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής.