Άσκηση "ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 2016"

2016, Ιούνιος 22 - 10:25πμ

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης των Ανθλγων (ΥΓ) του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης της ΣΕΥ, από 04 Ιουλίου έως 5 Ιουλίου 2016 θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις της Σχολής η άσκηση "ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 2016" με αντικείμενο την ανάπτυξη-οργάνωση-λειτουργία Σταθμού Διαλογής (ΣΔ), Σταθμού Α΄ Βοηθειών (ΣΑΒ) και Κινητού Χειρουργικού Νοσοκομείου Εκστρατείας (ΚΙΧΝΕ).

Η άσκηση θα περιλαμβάνει την συμμετοχή όλων των εκπαιδευομένων στην συγκρότηση των ΣΔ, ΣΑΒ, ΚΙΧΝΕ αλλά και στον χειρισμό προσομειωμένων ιατρικών περιστατικών που προκύπτουν στο πεδίο της Μάχης και σε διακομιδές μεταξύ των ρόλων υγειονομικής υποστήριξης.

Η άσκηση θα πραγματοποιηθεί από τους εκπαιδευτές της Σχολής, Ανχη (ΥΚ) Γκουμά Φ. και Λγο (ΠΖ) Λαϊβερά Γ.

Την άσκηση συντονίζει η Δντρια Σπουδών Ανχης (ΥΝ) Παπαδοπούλου Αλ. υπό την επίβλεψη του Δκτη Σχη (ΥΙ) Καπράλου Δ. και θα παρακολουθήσουν στελέχη της Δνσης Υγειονομικού του ΓΕΣ.