Κοινωνική Προσφορά - Αιμοδοσία

2016, Ιούνιος 21 - 12:10μμ

H Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού (ΣΕΥ) οργάνωσε με την αμέριστη υποστήριξη του Τμήματος Αιμοδοσίας του 401 ΓΣΝΑ εθελοντικές αιμοδοσίες με συμμετοχή του προσωπικού και των εκπαιδευομένων της.

 

Η δράση αυτή που υλοποιήθηκε με επιτυχία από τον Δεκέμβριο του 2015 έως και τον Μάιο του 2016, είχε ως αποτέλεσμα την συγκέντρωση εβδομήντα έξι (76) φιαλών αίματος.

 

Η ΣΕΥ θα συνεχίσει την πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευομένων της σχετικά με την εθελοντική αιμοδοσία.