Παρουσίαση Λοχαγών Προκεχωρημένου Τμήματος Εκπαίδευσης

2017, Ιανουάριος 10 - 9:26πμ
Την Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2017 παρουσιάστηκαν στην έδρα της Σχολής Εφαρμογής Υγειονομικού στην Αθήνα, οι 30 Λοχαγοί Υγειονομικού του νέου Τμήματος Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης. Το νέο Τμήμα καλωσόρισε ο Διοικητής της Σχολής Σχης (ΥΙ) Καπράλος Δημήτριος και η Υδκτης της Σχολής Σχης (ΥΝ) Αυγουστίδου Μ.. Ακολούθησε ενδελεχής ενημέρωση των εκπαιδευομένω από την Δντρια Σπουδών Σχη (ΥΝ) Παπαδοπούλου Αλ. και τον Τμηματάρχη του Τμήματος Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Ανχη (ΥΙ) Λουκέρη Δ., όσο αφορά την αποστολή και τους στόχους εκπαίδευσης. Αθήνα 10 Ιαν 2017 Ανχης (ΥΚ) Χαντζαρίδης Πέτρος Εκπρόσωπος Τύπου ΣΕΥ