Πρόσκληση Εκπαιδευομένων

2016, Δεκέμβριος 23 - 9:23πμ
Παρακαλούνται όσα στελέχη έχουν κληθεί ως εκπαιδευόμενοι στο επόμενο Τμήμα Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης της ΣΕΥ που ξεκινά στις 09 Ιαν 2017, κι επιθυμούν στέγασή τους στα ΚΑΑΥ του Αγίου Ανδρέα κατά το διάστημα της εκπαίδευσής τους, όπως υποβάλλουν προσωπικές αναφορές στη ΣΕΥ μέσω τηλεομοιοτυπίας (Fax 210-7494266) το αργότερο μέχρι 30 Δεκ 2016.