Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού

Αποστολή

Αποστολή της Σχολής είναι η παροχή αρμονικά συνδυασμένης, επιστημονικής και στρατιωτικής εκπαιδεύσεως για την κατάρτιση μονίμων Αξκών-Υπξκων Υγειονομικού με απώτερο σκοπό την κάλυψη των αναγκών υγειονομικής υποστήριξης των Μονάδων του Στρατού Ξηράς. Πιο συγκεκριμένα, η ΣΕΥ στην ειρήνη εκπαιδεύει :

α.   Τους Ανθυπολοχαγούς (ΥΓ) που αποφοιτούν από τη ΣΣΑΣ (Ιατροί, Κτηνίατροι, Οδοντίατροι, Φαρμακοποιοί, Ψυχολόγοι) και τη ΣΑΝ (Νοσηλευτές).

β.   Τους μόνιμους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς (ΥΓ).