Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού

Εγκαταστάσεις Σχολής

Η Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού διαθέτει:

    • τρεις (3) αίθουσες εξοπλισμένες με βιντεοπροβολέα (projector)
    • αίθουσα εκπαίδευσης τεχνικών δεξιοτήτων (προπλάσματα)
    • αίθουσα εκπαίδευσης Η/Υ
    • αίθουσα δεξιώσεων – βιβλιοθήκη (με βιβλία υγειονομικού, στρατιωτικού, ιστορικού, αλλά και λογοτεχνικού ενδιαφέροντος)