Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού

Όραμα Διοικητή Σχολής

Έχοντας σαν οδηγό το απόφθεγμα <<Τη του Ιητρού Επιεικείη Ενδοκέοντες>> που αναγράφεται στο έμβλημα την Σχολής Εφαρμογής Υγειονομικού και με σεβασμό στο έργο των προκατόχων Δκτων, όραμά μου είναι πέραν της στρατιωτικής και επιστημονικής εκπαίδευσης που παρέχεται, η επισήμανση των ηθικών κανόνων και αξιών που αναφέρονται από τον Ιπποκράτη στο έργο του, να διέπουν κάθε σχέση μας με τον συνάνθρωπο.