Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού

ΚΕΠΙΣ

Το Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής Στρατού (ΚΕΠΙΣ) χειρίζεται τα παρακάτω θέματα:

α. Μελετά θέματα προληπτικής ιατρικής και υποβάλλει εισηγήσεις , σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία .

β. Διατηρεί αρχείο με επιστημονική αλληλογραφία .

γ. Δύναται να διοργανώνει ημερίδα με θέματα ιατρικού ενδιαφέροντος,  σε συνεργασία με το ΓΕΣ/ΔΥΓ.