Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού

Τμήμα Ειδικευομένων

Το τμήμα παρακολουθεί την εκπση των ειδικευομένων Αξκών Υγκού σε στρατιωτικά και πολιτικά νοσοκομεία καθώς και στο Πανεπιστήμιο βάσει των υφισταμένων δγών.
Σκοπός είναι η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης σε ειδικότητες με την απόκτηση τίτλου ειδικότητας.