Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ΣΕΥ βρίσκεται στο Στρατόπεδο “ΥΠΤΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΕΛΛΙΑ”, δίπλα από το 401 ΓΣΝΑ, στην Λεωφόρο Κανελλοπούλου 1 και Μεσογείων, Αθήνα, ΤΚ 115 25.

 e-mail: sey@army.gr
 

Για να μας βρίσκετε εύκολα, υπόψη σας ο παρακάτω χάρτης.

Τηλέφωνα επικοινωνίας της Σχολής:
Διοικητής: 210-749-4981
Υποδιοικητής: 210-749-4982
Διευθυντής Σπουδών: 210-749-4989
-Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης (ΤΒΕ): 210-749-4988
-Τμήμα Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης (ΤΠΕ): 210-749-4987
-Τμήμα Δκτων Υπομονάδων: 210-749-4987
-Τμήμα Ανθστων-Υπξκων-Εφέδρων: 210-749-4987
-Τμήμα Μετεκπαίδευσης Ειδικευομένων (ΤΜΕ): 210-749-4997
1ο Επιτελικό Γραφείο: 210-749-4983, 210-749-4984
2ο Επιτελικό Γραφείο: 210-749-4986
3ο Επιτελικό Γραφείο: 210-749-4986
4ο Επιτελικό Γραφείο: 210-749-4990
Γραφείο Μελετών: 210-749-4267
Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας: 210-749-4267
Γραφείο Έρευνας και Πληροφορικής: 210-749-4262
ΑΥΔΜ: 210-749-4265
Fax: 210-775-8668