Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού

Αποφοίτηση Λοχαγών Τμήματος Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης – Οκτώβριος 2017