Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού

Yπογραφή μνημονίου 2022

Την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022 υπεγράφη στην έδρα της  Σχολής Εφαρμογής Υγειονομικού ανανέωση του Μνημονίου συνεργασίας με το σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα “Προνοσοκομειακή Φροντίδα” (ΠΦ), που αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα τα προγράμματα εκπαίδευσης αντιμετώπισης του τραυματία της US NAEMT (United States National Associasion of Emergency Medical Technicians).

 

Σκοπός του τριετούς διάρκειας Μνημονίου είναι η από κοινού συνεργασία για την εκπαίδευση στελεχών του Υγειονομικού στο πρόγραμμα TCCC (Tactical Combat Casualty Care) που αφορά στην αντιμετώπιση του τραυματία στο πεδίο της μάχης και B-Con (Bleeding Control) που αφορά στην αντιμετώπιση αιμορραγία