Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού

Συμμετοχή στο 28 ΙΣΕΔ

Από την Πέμπτη 03  έως την Κυριακή 06 Νοεμβρίου 2022 διεξήχθη το 28ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων (ΙΣΕΔ) στο ξενοδοχείο «Macedonia Palace» στην Θεσσαλονίκη, το οποίο διοργανώθηκε από την Διεύθυνση Υγειονομικού (ΔΥΓ) του ΓΕΕΘΑ, σε συνεργασία με την Ιατρική Πανεπιστημιακή Κοινότητα.

Η Σχολή συμμετείχε με τη διεξαγωγή Στρογγυλής Τράπεζας την Πέμπτη 03 Νοεμβρίου 2022, με θέμα την αντιμετώπιση πολεμικού τραύματος, όπως παρακάτω:

Α/Α ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
1 Ταξχος Αλκιβιάδης Καφαντόγιας, Δκτης ΣΕΥ “Εκπαίδευση στο πολεμικό τραύμα” Πρόεδρος
2 Σχης (ΥΙ) Κωνσταντίνος Βίλλιας “Αξία πιστοποιημένης εκπαίδευσης στο πολεμικό τραύμα” 1ος ομιλητής
3 Σχης (ΥΟ) ε.α. Παναγιώτης Στεφανόπουλος “Βλητική πολεμικών τραυμάτων” 2ος ομιλητής
4 Ανθλγος (ΥΝ) Εμμανουέλα Πεσκελίδου “Εκπαιδευόμενος και υποψήφιος εκπαιδευτής στο πολεμικό τραύμα” 3η ομιλήτρια
5 Τχης (ΥΙ) Ιωάννης Τσούσκας “Μετά τις Α’ βοήθειες μάχης, τι;” 4ος ομιλητής