Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού

Αποφοίτηση Λγων_11_11_22_παρουσία Α_ΓΕΣ

Την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε στην Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού, η τελετή αποφοίτησης του Τμήματος Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Λοχαγών Υγειονομικού προελεύσεως ΣΣΑΣ-ΣΑΝ, κατόπιν ολοκλήρωσης εκπαίδευσης διάρκειας 11 εβδομάδων, εκ των οποίων 6 εβδομάδες με ασύγχρονη Διαδικτυακή Μάθηση 2 εβδομάδες με σύγχρονη Διαδικτυακή Μάθηση και 3 εβδομάδες με φυσική παρουσία στην έδρα της Σχολής.

Η τελετή διεξήχθη παρουσία του κ. Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστρατήγου Χαράλαμπου Λαλούση, ο οποίος απένειμε τα πτυχία στους 31 συνολικά αποφοιτήσαντες Αξιωματικούς και αφού τους συνεχάρη, έδωσε κατευθύνσεις για την εκτέλεση της αποστολής τους