Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού

ΤΑΜΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2017 – ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

Από τη Δευτέρα 29 Μαΐου έως την Παρασκευή 02 Ιουνίου 2017  διεξήχθη με επιτυχία στην έδρα της ΧΧV Tεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, η ΤΑΜΣ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ – 2017» κατά την οποία συνεκπαιδεύθηκαν οι Ανθυπολοχαγοί όλων των Όπλων και του Υγειονομικού Τάξης 2016, που φοιτούν στα Τμήματα Βασικής Εκπαίδευσης των Σχολών Εφαρμογής, σε τακτικά αντικείμενα και αντικείμενα μάχης.

Οι κατακτήσεις της εκπαίδευσης των Ανθυπολοχαγών Υγειονομικού ήταν:
α. H επιτυχημένη συνεργασία με τα υπόλοιπα ασκούμενα τμήματα.
β. Η λειτουργία στο πεδίο της μάχης του Σταθμού Α Βοηθειών (ΣΑΒ) και του Σταθμού Διαλογής (ΣΔ) με τη λήψη μέτρων αυτασφάλισης.
γ. Η απόκτηση εμπειρίας και η αντιμετώπιση των δυσχερειών που προ- κύπτουν σε ρεαλιστικές συνθήκες στο πεδίο της μάχης μέσω της περισυλλογής – διακομιδής και νοσηλείας των απωλειών υγείας (ΑΥ) μετά τη διενέργεια πλήθους υγειονομικών επεισοδίων.
δ. Η εγκατάσταση και η μεταστάθμευση του ΣΑΒ και ΣΔ παρακολουθώντας την εξέλιξη του αγώνα των εμπρός μαχόμενων τμημάτων.
ε. Η ορθή αξιολόγηση και η διαλογή των Α.Υ.