Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού

Επίσκεψη Αρχηγόυ ΓΕΣ στην Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού.