Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού

ΤΑΜΣ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2022»

Από 03 έως 10 Ιουνίου 2022 διεξήχθη στις περιοχές Ξάνθης και Κομοτηνής η ΤΑΜΣ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2022» κατά την οποία συνεκπαιδεύθηκαν οι Ανθυπολοχαγοί όλων των Όπλων και Σωμάτων Τάξεως 2021 των Τμημάτων Βασικής Εκπαίδευσης των αντίστοιχων Σχολών Εφαρμογής.

 

Η άσκηση αποτέλεσε επιστέγασμα της βασικής εκπαίδευσης με έμφαση στην πρακτική εφαρμογή των γνώσεων των νέων Αξιωματικών και έδωσε τις πρώτες αποφασιστικές παραστάσεις που θα προσδιορίσουν την τακτική αντίληψη και θα γαλουχήσουν την κριτική τους σκέψη.

 

Οι εκπαιδευόμενοι Ανθυπολοχαγοί Υγειονομικού είχαν την ευκαιρία να εξασκηθούν σε ρεαλιστικές συνθήκες επί των αντικειμένων που διδάχθηκαν στη Σχολή, με ανάπτυξη Σταθμού Διαλογής του Λόχου Υγειονομικού στην Περιοχή Διοικητικής Μέριμνας Ταξιαρχίας και Σταθμού Α΄ Βοηθειών Τάγματος-Επιλαρχίας