Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού

3η Εκπαιδευτική Σειρά TCCC και B-Con

Κατόπιν διαταγής του ΓΕΣ, στο πλαίσιο εφαρμογής Μνημονίου Συνεργασίας της Σχολής Εφαρμογής Υγειονομικού με το μη κερδοσκοπικό σωματείο “Προνοσοκομειακή Φροντίδα”, αντιπρόσωπο στην Ελλάδα των προγραμμάτων αντιμετώπισης τραυματία της US NAEMT, πραγματοποιήθηκε την 25 και 26 Ιουνίου 2022 η 3η εκπαιδευτική σειρά για την αντιμετώπιση πολεμικού τραύματος (Tactical Combat Casualty Care και Bleeding Control) με τη συμμετοχή στελεχών διαφόρων ειδικοτήτων του Υγειονομικού