Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού

ΤΑΜΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ-ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 2017

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των Σχολών Εφαρμογής Όπλων και Σωμάτων του Στρατού Ξηράς, από 03 έως 07 Απριλίου 2017 πραγματοποιήθηκε η ΤΑΜΣ «ΔΙΟΜΗΔΗΣ – ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 2017». Η ΤΑΜΣ περιέλαβε συνεκπαίδευση του Βασικού Τμήματος Ανθυπιλάρχων της Σχολής Τεθωρακισμένων και των Ανθυπολοχαγών Υγειονομικού της Σχολής Εφαρμογής Υγειονομικού (ΣΕΥ) τάξεως 2016. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε με την αμέριστη υποστήριξη της XXV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας. Η υποδειγματική 24ωρη λειτουργία Σταθμού Α΄ Βοηθειών (ΣΑΒ) και Σταθμού Διαλογής (ΣΔ), η αξιολόγηση και διαλογή απωλειών υγείας, η πλήρης χρησιμοποίηση των μέσων των ΣΑΒ και ΣΔ και η επίλυση των προβλημάτων διοικητικής μέριμνας σε διαδοχικά σύνθετα επεισόδια όπως και η αρμονική συνεργασία με τα λοιπά τμήματα εκπαιδευομένων ήταν ανάμεσα στους αντικειμενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης που ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Η ΤΑΜΣ «ΔΙΟΜΗΔΗΣ – ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» επιβεβαίωσε τόσο την υψηλή ετοιμότητα των Ανθυπολοχαγών Υγειονομικού να εφαρμόσουν τις επιστημονικές τους γνώσεις στο πεδίο της μάχης, όσο και το μαχητικό τους πνεύμα, απόρροια του υψηλού επιπέδου στρατιωτικής εκπαίδευσης που λαμβάνουν στην ΣΕΥ. Εκπαιδευτές και ασκούμενοι απέσπασαν τα συγχαρητήρια του κου Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγου Αλκιβιάδη Στεφανή και του κου Διοικητή του Δ΄ ΣΣ Αντιστράτηγου Γεώργιου Καμπά. Εκπαιδευτές: (1) Ανχης (ΥΙ) Λουκέρης Διονύσιος (2) Ανχης (ΥΚ) Γκουμάς Φίλιππος (3) Ανχης (ΥΚ) Χαντζαρίδης Πέτρος (4) Τχης (ΥΝ) Γαζή Γεωργία