Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού

ΤΑΜΣ Συνεκπαίδευσης Ανθλγων ΠΖ-ΥΓ ΛΙΤΟΧΩΡΟ 2017

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των Σχολών Εφαρμογής Όπλων και Σωμάτων του Στρατού Ξηράς, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της XXIV ΤΘΤ (1ο ΣΙ-«ΦΛΩΡΙΝΑ») στο Λιτόχωρο, ΤΑΜΣ από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2017. Στα πλαίσια της ΤΑΜΣ συνεκπαιδεύθηκαν τριάντα τέσσερεις (34) Ανθλγοι ΥΓ του Βασικού Τμήματος της Σχολής Εφαρμογής Υγειονομικού (ΣΕΥ) και των Ανθλγων ΠΖ της Σχολής Πεζικού (ΣΠΖ). Η ταχύτατη δημιουργία και η υποδειγματική λειτουργία Σταθμού Α΄ Βοηθειών (ΣΑΒ) και Σταθμού Διαλογής (ΣΔ), καθώς και η αξιολόγηση και διαλογή απωλειών υγείας, η πλήρης χρησιμοποίηση των μέσων των ΣΑΒ και ΣΔ και η επίλυση των προβλημάτων διοικητικής μέριμνας σε διαδοχικά σύνθετα επεισόδια αποτέλεσαν τους αντικειμενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Η ΤΑΜΣ επιβεβαίωσε τόσο την ετοιμότητα των Ανθλγων ΥΓ να εφαρμόσουν τις επιστημονικές τους γνώσεις στο πεδίο της μάχης, όσο και την μαχητική τους ικανότητα απόρροια του υψηλού επιπέδου στρατιωτικής εκπαίδευσης που λαμβάνουν στην ΣΕΥ. Τους εκπαιδευόμενους Ανθλγους ΥΓ συνέδραμαν με την παρουσία τους τέσσερεις εκπαιδευτές της ΣΕΥ, ο Ανχης (ΥΙ) Μουχασίρης Χρ., ο Ανχης (ΥΚ) Γκουμάς Φ., η Τχης (ΥΝ) Γαζή Γ. και ο Λγος (ΠΖ) Λαϊβεράς Γ., οι οποίοι δέχτηκαν τα ευμενή σχόλια των συντονιστών της ΤΑΜΣ αλλά και του Δκτη της ΣΕΥ Σχη (ΥΙ) Καπράλου Δ. για την άριστη παρουσία κι εκπροσώπηση της Σχολής.

Ανχης (ΥΚ) Χαντζαρίδης Πέτρος Εκπρόσωπος Τύπου ΣΕΥ