ΑΣΚΗΣΗ "GORDIAN KNOT 17"

2018, Ιανουάριος 9 - 1:03μμ

Στα πλαίσια διεξαγωγής της άσκησης "GORDIAN KNOT 17" στη Θεσσαλονίκη,από 28 Νοε  έως 1 Δεκ 17,συμμετείχαν 51 Ανθλγοι της Σχολής Εφαρμογής Υγειονομικόυ με σκοπό την Εκπαίδευση -Εξοικείωση στην λειτουργία μιας κινητής μονάδας εκστρατείας με αυξημένη δυνατότητα παροχής Υγειονομικής Υποστήριξης.