Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού

Aποφοίτηση των Λοχαγών Υγειονομικού, του Τμήματος Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης